Academy

#trainoutsidegrowinside

Academy

#trainoutsidegrowinside

OSA

L'acadèmia

Som la primera acadèmia d’Andorra que treballa la tècnica i les emocions a través de l’esport outdoor. Ho fem a través d’un triangle de treball que uneix equitativament l’ esport, la natura i el desenvolupament personal. Una sinergia entre els tres pilars principals d’ OSA, tres conceptes diferents que fan que units potenciïn no només una manera de treballar, sino una manera d’entendre l’essència en la qual es treballa. Practicar un esport en un terreny verge, sense infrastructura i a l’aire lliure fa que un mateix formi part de la responsabilitat de les seves accions i aprengui a ser-ne conscient i conseqüent en tot moment, fent que valors com el respecte, la solidaritati  l’esforç cobrin sentit. 

#trainoutsidegrowinside

OSA

L'acadèmia

Som la primera acadèmia d’Andorra que treballa la tècnica i les emocions a través de l’esport outdoor. Ho fem a través d’un triangle de treball que uneix equitativament l’ esport, la natura i el desenvolupament personal. Una sinergia entre els tres pilars principals d’ OSA, tres conceptes diferents que fan que units potenciïn no només una manera de treballar, sino una manera d’entendre l’essència en la qual es treballa. Practicar un esport en un terreny verge, sense infrastructura i a l’aire lliure fa que un mateix formi part de la responsabilitat de les seves accions i aprengui a ser-ne conscient i conseqüent en tot moment, fent que valors com el respecte, la solidaritati  l’esforç cobrin sentit. 

#trainoutsidegrowinside

Desenvolupament personal

“No deixis mai d’aprendre perquè la vida no deixa mai d’ensenyar” (M. Reyes)

OSA pretén ajudar l’atleta a encarar un procés de transformació personal per adoptar nous pensaments, conductes i actituds que que seran eines útils pel seu desenvolupament personal. Totes les activitats que OSA proposa ajudaran a millorar l’autoestima i la pròpia identitat. Es desenvoluparan noves habilitats, es descobriran nous potencials i en resum contribuiran a crear un estat mental de cerca de nous reptes i aspiracions personals.

Desenvolupament personal

“No deixis mai d’aprendre perquè la vida no deixa mai d’ensenyar” (M. Reyes)

OSA pretén ajudar l’atleta a encarar un procés de transformació personal per adoptar nous pensaments, conductes i actituds que que seran eines útils pel seu desenvolupament personal. Totes les activitats que OSA proposa ajudaran a millorar l’autoestima i la pròpia identitat. Es desenvoluparan noves habilitats, es descobriran nous potencials i en resum contribuiran a crear un estat mental de cerca de nous reptes i aspiracions personals.

“Nature is not a place to visit. It is home” (Gary Snyder)

L’entorn natural és l’espai on OSA decideix desenvolupar les seves activitats. La natura ens ajuda a prendre consciència de la nostra identitat i entendre la importància de cuidar-la és fonamental per gaudir dels beneficis que comporta fer-hi activitats.

Natura

Natura

“Nature is not a place to visit. It is home” (Gary Snyder)

L’entorn natural és l’espai on OSA decideix desenvolupar les seves activitats. La natura ens ajuda a prendre consciència de la nostra identitat i entendre la importància de cuidar-la és fonamental per gaudir dels beneficis que comporta fer-hi activitats.

Esport a l'aire lliure

“La cima es la mitad del camino” (Ed Visteurs)

OSA escull els esports a l’aire lliure com a mitjà per arribar a gaudir d’aquest benestar personal.  El treball tècnic dels esports servirà perquè l’atleta creixi com a persona dins de l’àmbit esportiu , perquè pugui practicar-los i gaudir-los amb la seguretat i al nivell que cadascú esculli.

Esport a l'aire lliure

“La cima es la mitad del camino” (Ed Visteurs)

OSA escull els esports a l’aire lliure com a mitjà per arribar a gaudir d’aquest benestar personal.  El treball tècnic dels esports servirà perquè l’atleta creixi com a persona dins de l’àmbit esportiu , perquè pugui practicar-los i gaudir-los amb la seguretat i al nivell que cadascú esculli.

Outdoor Sports Academy neix amb la idea de connectar l’esport i l’entorn natural amb el món de l’educació emocional i el creixement personal.
Outdoor Sports Academy neix amb la idea de connectar l’esport i l’entorn natural amb el món de l’educació emocional i el creixement personal.